Թվարկիր 8-ի բոլոր երկնիշ բազմապատիկները:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի, թվերը իրարից բաժանիր ստորակետերով:
  
Պատասխան՝