\(15, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 40\) թվերից ընտրիր այնպիսիք, որոնք \(20\)-ի բաժանարար են:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի, թվերը իրարից բաժանիր ստորակետերով:
 
Պատասխան՝