Հետևյալ թվերից ո՞րը պետք է լինի \(m\)-ի արժեքը, որպեսզի 49+m գումարը բաժանվի 7-ի: