Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Երկու սահմանում 2.4Մ.
2. Բոլոր բաժանարարները 1Մ.
3. Պնդում բաժանարարի մասին 2Մ.
4. Ամենամեծ/ամենափոքր բազմապատիկը 2Մ.
5. Գումարի/տարբերության բաժանելիությունը 3Մ.
6. Բաժանարար և բազմապատիկ 3Մ.