Լրացրու հետևյալ սահմանումների ձևակերպումները:
 
1. \(b\)  թվի  կոչվում է այն թիվը, որը   է \(b\)  թվի:  
 
2. \(b\)  թվի  կոչվում է այն թիվը, որի վրա \(b\)  թիվը  է :