Գրիր 12-ի բոլոր բաժանարարները:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի, թվերն իրարից բաժանիր ստորակետերով:
  
Պատասխան՝