Արդյո՞ք ճիշտ է բերված պնդումը՝
 
«\(53\) թիվը ունի ամենամեծ բաժանարար»:
 
Պատասխան՝ պնդումը :