Առանց հաշվելու որոշիր, թե ո՞ր թվի բազմապատիկն է 12+9 գումարը:
 
Պատասխան՝
 
12+9 գումարը -ի բազմապատիկն է: