Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բազմապատիկ և բաժանարար Բազմապատիկ և բաժանարար, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկու սահմանում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2.4Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել սահմանումները
2. Բոլոր բաժանարարները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել թվի բոլոր բաժանարարները
3. Ամենամեծ/ամենափոքր բաժանարարը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրված պնդումը ճիշտ է
4. Գումարի/տարբերության բաժանարարը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել գումարի/տարբերության բաժանարարը
5. Պնդում բաժանարարի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
6. Ամենամեծ/ամենափոքր բազմապատիկը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրված պնդումը ճիշտ է
7. Ճիշտ/սխալ պնդում բաժանարարի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրված թիվը բաժանարարն է
8. Երկնիշ բազմապատիկներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել թվի բոլոր երկնիշ բազմապատիկները
9. Բաժանարար և բազմապատիկ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել բաժանարարները և բազմապատիկները
10. Գումարի/տարբերության բաժանելիությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել փոփոխականի արժեքը
11. Խնդիր կոնֆետների մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
12. Ընդհանուր քանակի բաժանելը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզել թվերի գումարի բաժանելիությունը
13. Ուղևորների թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Խնդիր գումարի բաժանելիության վերաբերյալ
14. Երեք տեսակի կոնֆետ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է պարզել նույն տեսակի կոնֆետների քանակները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմապատիկ և բաժանարար» թեմայից 00:10:00 հեշտ 13.4Մ. Առաջադրանքներ թվի բազմապատիկների և բաժանարարների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմապատիկ և բաժանարար» թեմայից 00:15:00 միջին 11.6Մ. Առաջադրանքներ թվի բազմապատիկների և բաժանարարների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմապատիկ և բաժանարար» թեմայից 00:45:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ թվի բազմապատիկների և բաժանարարների վերաբերյալ