Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բաժանում 10-ի

Բարդություն հեշտ

2
2. Բաժանելիության հայտանիշները

Բարդություն հեշտ

2
3. Բաժանում 10-ի, 100-ի կամ 1000-ի

Բարդություն հեշտ

1
4. Բաժանում 1000-ի

Բարդություն հեշտ

2
5. Մնացորդի արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
6. Տրված թվից մեծ 10-ի, 100-ի կամ 1000-ի բաժանվող թիվը

Բարդություն հեշտ

2
7. Վերջին թվանշանները

Բարդություն միջին

3
8. Թվի բաժանարարները

Բարդություն միջին

4
9. Ո՞ր թվերի վրա է բաժանվում տրված թիվը

Բարդություն միջին

4
10. Բաժանելիությունը 10-ի, 100-ի կամ 1000-ի

Բարդություն միջին

4
11. Թվի բաժանելիությունը 1000-ի

Բարդություն միջին

4
12. Պնդում բաժանելիության մասին

Բարդություն միջին

4
13. Թվի թվանշանների արժեքները 10-ի բաժանման դեպքում

Բարդություն բարդ

5
14. Քառանիշ թիվ

Բարդություն բարդ

5
15. Ուղղանկյան պարագիծը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար