Ուղղանկյան երկարությունը 9500 մմ է, իսկ լայնությունը՝ 5900 մմ:
 
Արդյո՞ք կարելի է պնդել, որ ուղղանկյան պարագծի արժեքը կլինի \(1000\)-ի բազմապատիկ:
 
Պատասխան՝