Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Բաժանում 10-ի 2Մ.
2. Մնացորդի արժեքը 2Մ.
3. Տրված թվից մեծ 10-ի, 100-ի կամ 1000-ի բաժանվող թիվը 2Մ.
4. Ո՞ր թվերի վրա է բաժանվում տրված թիվը 4Մ.
5. Բաժանելիությունը 10-ի, 100-ի կամ 1000-ի 4Մ.
6. Բաժանելիության հայտանիշները 2Մ.