ab, c և d թվերը abcd քառանիշ թվի թվանշաններն են: 
 
Տրվածներից որի՞ց է կախված abcd թվի բաժանելիությունը 100-ի:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը: