Հնգանիշ թվի վերջին թվանշանը 0-ն է: Ինչպիսի՞ն պիտի լինի թվի երկրորդ թվանշանը, որպեսզի թիվը բաժանվի 10-ի: