Արդյո՞ք ճիշտ է պնդումը:
 
Եթե թիվը բաժանվում է 1000-ի, ապա այն չի բաժանվում 100-ի: 
 
Պատասխան՝ պնդումը