10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները
1. Բաժանելիությունը \(10\)-ի
Որևէ թիվ անմնացորդ բաժանվում է \(10\)-ի, եթե նրա գրառման վերջին թվանշանը \(0\)-ն է:
Օրինակ
\(910, 120, 1640, 60, 10280\) թվերը անմնացորդ բաժանվում են \(10\)-ի, քանի որ նրանց վերջին թվանշանը՝ \(0\) է:
2. Բաժանելիությունը \(100\)-ի
Որևէ թիվ անմնացորդ բաժանվում է \(100\)-ի, եթե նրա գրառման վերջին երկու թվանշանները \(0\) են:
Օրինակ
\(3500, 900, 13400\) թվերը անմնացորդ բաժանվում են \(100\)-ի, քանի որ դրանց բոլորի վերջին երկու թվանշանները \(0\) են:
3. Բաժանելիությունը \(1000\)-ի
Որևէ թիվ անմնացորդ բաժանվում է \(1000\)-ի, եթե նրա գրառման վերջին երեք թվանշանները \(0\) են: 
\(4000; 48000; 37000\) թվերը անմնացորդ բաժանվում են \(1000\)-ի, քանի որ դրանց բոլորի վերջին երեք թվանշանները \(0\) են:
 
Համեմատելով բերված հայտանիշինները՝ տեսնում ենք, որ.
Եթե թիվը բաժանվում է \(1000\)-ի, ապա այն բաժանվում է նաև \(100\)-ի և \(10\)-ի:
 
Եթե թիվը բաժանվում է \(100\)-ի, ապա այն բաժանվում է նաև \(10\)-ի:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013: