Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գործողությունների հերթականությունը (հանում, բազմապատկում, բաժանում)

Բարդություն հեշտ

2
2. Գործողությունների հերթականությունը (գումարում և բազմապատկում)

Բարդություն հեշտ

2
3. Գործողությունների հերթականությունը (բաժանում, բազմապատկում, գումարում)

Բարդություն հեշտ

2
4. Պնդումների ձևակերպումը

Բարդություն միջին

3.5
5. Պնդում գործողությունների կատարման կարգի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
6. Գործողությունների քայլ առ քայլ կատարում

Բարդություն միջին

4
7. Տառային արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

4
8. Պնդումներ գործողությունների կատարման վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
9. Գործողությունների կատարում

Բարդություն միջին

3
10. Տարբեր կարգի գործողություններ

Բարդություն բարդ

5
11. Արտահայտությունների արժեքների համեմատում

Բարդություն բարդ

5
12. Արտահայտությունների տարբերություն (արտադրյալ և տարբերություն)

Բարդություն բարդ

6
13. Ամենամեծ/ամենափոքր արտահայտությունը (արտադրյալ և տարբերություն)

Բարդություն բարդ

5
14. Տառային արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն բարդ

5
15. Երկու տառի մասնակցությամբ արտահայտություն

Բարդություն բարդ

5
16. Զույգ թվեր

Բարդություն բարդ

5
17. Աղյուսակ

Բարդություն բարդ

4
18. Արտահայտության արժեքի քայլ առ քայլ հաշվում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար