Գրիր գործողությունների կատարման ճիշտ հերթականությունը:
 
1+i31+i1i2