Պետք է հաշվել 53:34 արտահայտության արժեքը:
 
Ընտրիր գործողությունների կատարման ճիշտ հերթականությունը: