Գրիր գործողությունների կատարման ճիշտ հերթականությունը:
 
2:i2i6+i4