Ավարտիր այս պնդումները:
 
Դիցուք, բազմանիստն օժտված է հետևյալ երեք հատկություններով.
 
1) Արտահայտության  հաշվելիս նախ կատարում են  կարգի գործողությունները, գրված հերթականությամբ, ապա՝  կարգի :
 
2) Բաժանումն ու  ավելի  կարգի գործողություններ են, քան՝ գումարումն ու :