Հաշվիր c144 արտահայտության արժեքը, եթե \(c = 35\)
 
Պատասխան՝