Տրված է 15:5+33+25 թվային արտահայտությունը:
 
Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝ գործողությունները ճիշտ հերթականությամբ կատարելով:
  1. Առաջին գործողության պատասխանը՝ 
  2. Երկրորդ գործողության պատասխանը՝ 
  3. Երրորդ գործողության պատասխանը՝ 
  4. Չորրորդ գործողության պատասխանը՝