Գործողությունների կատարման հերթականության վերաբերյալ թվարկված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումները: