Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Գործողությունների հերթականությունը (հանում, բազմապատկում, բաժանում) 2Մ.
2. Գործողությունների հերթականությունը (գումարում և բազմապատկում) 2Մ.
3. Պնդում գործողությունների կատարման կարգի վերաբերյալ 3Մ.
4. Գործողությունների քայլ առ քայլ կատարում 4Մ.
5. Տառային արտահայտության արժեքը 4Մ.
6. Պնդումներ գործողությունների կատարման վերաբերյալ 4Մ.
7. Գործողությունների կատարում 3Մ.