Հաշվիր b+15:5+z արտահայտության արժեքը, եթե \(b = 47\), \(z = 25\)
 
Պատասխան՝