Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի մասը

Բարդություն հեշտ

2
2. Թվի մասի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ժամանակի միավորի մասը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ճանապարհի մասը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ընդհանուրի մասը

Բարդություն հեշտ

2
6. Մնացած գործվածքը

Բարդություն հեշտ

2
7. Միրգը խանութում

Բարդություն միջին

3
8. Ռեստորանի սեղանները

Բարդություն միջին

4
9. Ուղղանկյան կողմերը

Բարդություն միջին

3
10. Տուփերի մասը

Բարդություն բարդ

6
11. Մրգի արկղեր

Բարդություն բարդ

6
12. Չորացում

Բարդություն բարդ

6
13. Էջերի թիվը

Բարդություն բարդ

6
14. Դահլիճի չափերը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Թվի մասը գտնելը» թեմայից

Բարդություն միջին

17

Նյութեր ուսուցչի համար