Գիրքն ունի 200 էջ:
Վահագնը առաջին օրը կարդաց գրքի 15-րդ մասը: 
Երկրորդ օրը նա կարդաց մնացած էջերի 14-րդ մասը:
 
Որոշիր, թե քանի՞ էջ մնաց կարդալու Վահագնին:
 
Պատասխան՝  էջ: