Չոր խոտի կշիռը կազմում է թարմ խոտի կշռի 13-րդ մասը:  
Քանի՞ կգ չոր խոտ կստացվի 39 կգ թարմ խոտից:
 
Քանի՞ կգ թարմ խոտ է կորում չորացնելիս:
 
Պատասխան՝
 
39 կգ թարմ խոտից կստացվի  կգ չոր խոտ, կորում է  կգ թարմ խոտ: