Նարնջի մեկ արկղը 16 կգ է:
Դեղձի արկղի կշիռը թեթև է նարնջի արկղի կշռի 12-րդ մասի չափով:
Գտիր դեղձի 7 արկղերի կշիռը:
 
 
Պատասխան՝
 
դեղձի մեկ արկղը  կգ է, հետևաբար, 7 արկղերը՝  կգ են: