Մարզադահլիճի երկարությունը 196 մ է: 
 
Հաշվիր դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը, եթե լայնությունը կազմում է երկարության 114 -րդ մասը, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 12-րդ մասը: 
 
Պատասխան՝
 
լայնությունը  մ է,
 
բարձրությունը  մ է: