Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Թվի մասը 2Մ.
2. Ընդհանուրի մասը 2Մ.
3. Մնացած գործվածքը 2Մ.
4. Ուղղանկյան կողմերը 3Մ.
5. Տուփերի մասը 6Մ.
6. Թվի մասի որոշելը 2Մ.