Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

17Մ.
1. Թվի մասը 2Մ.
2. Թվի մասի որոշելը 2Մ.
3. Ընդհանուրի մասը 2Մ.
4. Մնացած գործվածքը 2Մ.
5. Ուղղանկյան կողմերը 3Մ.
6. Տուփերի մասը 6Մ.