Ճանապարհի երկարությունը 56 կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի 17-ը:
Որոշիր, թե քանի՞ կիլոմետր են ասֆալտապատել:
 
Պատասխան`  կմ: