ււււ.png
Ուղղանկյան երկարությունը 176 սմ է, իսկ լայնությունը հավասար է նրա երկարության 14-ին:
Քանի՞ սանտիմետրով է ուղղանկյան երկարությունը մեծ նրա լայնությունից:
Պատասխան
 
Պատասխան՝  սմ-ով: