Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվի մասը գտնելը Թվի մասը գտնելը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվի մասը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել թվի մասը
2. Թվի մասի որոշելը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել թվի մասը
3. Ժամանակի միավորի մասը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել Ժամանակի միավորի մասը
4. Ճանապարհի մասը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել ճանապարհի մասը:
5. Ընդհանուրի մասը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել թվի մասը
6. Մնացած գործվածքը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել մնացած գործվածքը
7. Միրգը խանութում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել, թե ո՞ր մրգատեսակից քանի՞ կգ կա
8. Ռեստորանի սեղանները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել ռեստորանի սեղանների թիվը՝ դրսում և ներսում
9. Ուղղանկյան կողմերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան կողմի մասը
10. Տուփերի մասը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տուփերի թիվը կհերիքի
11. Մրգի արկղեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել մրգի արկղի կշիռը
12. Չորացում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել չորացումից կորած ապրանքի կշիռը
13. Էջերի թիվը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել մնացած էջերի թիվը
14. Դահլիճի չափերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվի մասը գտնելը» թեմայից 00:20:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ թվի մասը որոշելու վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվի մասը գտնելը» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ թվի մասը որոշելու վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Թվի մասը գտնելը» թեմայից 00:15:00 միջին 30Մ. Առաջադրանքներ թվի մասը որոշելու վերաբերյալ: