Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բաժանում անկյունագծային եղանակով

Բարդություն հեշտ

2
2. Քանորդի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Բաժանման քանորդը

Բարդություն հեշտ

1
4. Հնգանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի

Բարդություն հեշտ

2
5. Քանորդի ընտրություն, հնգանիշ թիվ

Բարդություն միջին

3
6. Տրված անգամ (եռանիշ) փոքր բազմանիշ թիվը

Բարդություն միջին

4
7. Բաժանում եռանիշ թվի

Բարդություն միջին

4
8. Խնդիր արկղերի մասին

Բարդություն միջին

4
9. Անկյունագծով բաժանման առաջին քայլն ու քանորդը

Բարդություն միջին

4
10. Անկյունագծով բաժանման քայլերը

Բարդություն բարդ

5
11. Խնդիր խաղողի մասին

Բարդություն բարդ

5
12. Բաժանում անկյունագծային եղանակով

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար