2343\( : \)213 բաժանումը կատարիր անկյունագծային եղանակով:
 
Պատասխան՝