Բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի
Բազմանիշ թիվը եռանիշ թվի բաժանելիս կիրառում են բաժանման նույն անկյունաձև եղանակը, որը օգտագործեցինք բազմանիշ թիվը երկնիշ թվի բաժանման ժամանակ: 
 
Դիտարկենք հետևյալ օրինակները: 
Օրինակ
ա) \(7854\) քառանիշ թիվը բաժանենք \(231\) եռանիշ թվի վրա:
 
_7854|231¯693¯|34_924924¯0
Նկարագրենք կատարված քայլերը:
 
1. Ձախից սկսած \(7854\) քառանիշ թվում վերցնում ենք այնքան թվանշան, որ ստացված թիվը լինի \(231\)-ից մեծ: Դա \(785\)-ն է:
  
2. \(785\)-ը բաժանում ենք \(231\)-ի և ստանում ենք քանորդի առաջին թվանշանը՝ \(3\)-ը:
  
3. \(231\)-ը բազմապատկում ենք \(3\)-ով և արդյունքը՝ \(693\)-ը ձախից գրում \(7854\)-ի տակ:
  
4. \(7854\)-ից հանում ենք ստացված արդյունքը` \(693\)-ը և դրան կցագրելով մնացած թվանշանը (մեր օրինակում \(4\)-ը), ստանում ենք \(924\)
  
5. \(924\)-ը բաժանում ենք \(231\)-ի և ստանում ենք քանորդի երկրորդ թվանշանը՝ \(4\)-ը:
 
Պատասխան՝ 7854:231=34
Օրինակ
բ) \(6944\)-ը բաժանենք \(124\) եռանիշ թվի վրա:
 
_6944|124¯620¯|56_744744¯0
1. \(7854\)-ում ձախից վերցնում ենք այնքան թվանշան, որ ստացված թիվը լինի \(124\)-ից մեծ:
Դա \(694\)-ն է:
  
2. \(694\)-ը բաժանում ենք \(124\)-ի և ստանում ենք քանորդի առաջին թվանշանը՝ \(5\)-ը:
  
3. \(124\)-ը բազմապատկում ենք \(5\)-ով և արդյունքը՝ \(620\)-ը, ձախից գրում \(6944\)-ի տակ:
  
4. \(6944\)-ից հանում ենք ստացված արդյունքը` \(620\)-ը, և դրան կցագրելով վերջին թվանշանը` \(4\)-ը, ստանում ենք \(744\)
  
5. \(744\)-ը բաժանում ենք \(124\)-ի և ստանում ենք քանորդի երկրորդ թվանշանը՝ \(6\)-ը:
 
Պատասխան՝ 6944:124=56
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013