2772\( : \)126 բաժանումը կատարիր անկյունագծային եղանակով:
 
Ընտրիր ճիշտ թիվը: