Գտիր այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է ամենափոքր քառանիշ թվից:
 
Պատասխան՝