Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի Բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բաժանում անկյունագծային եղանակով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է կատարել բաժանումը
2. Քանորդի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է կատարել բաժանումը և ընտրել քանորդը
3. Բաժանման քանորդը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել քանորդը
4. Հնգանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Բաժանումը կատարվում է անկյունագծով
5. Քանորդի ընտրություն, հնգանիշ թիվ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել քանորդը
6. Տրված անգամ (եռանիշ) փոքր բազմանիշ թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել տրված անգամ փոքր թիվը
7. Բաժանում եռանիշ թվի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Բաժանումը կատարվում է անկյունագծով
8. Խնդիր արկղերի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
9. Անկյունագծով բաժանման առաջին քայլն ու քանորդը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել անհայտ թվերը
10. Անկյունագծով բաժանման քայլերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է լրացնել դատարկ պատուհանները
11. Խնդիր խաղողի մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
12. Բաժանում անկյունագծային եղանակով 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է կատարել բաժանում անկյունագծային եղանակով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բաժանում եռանիշ թվի» թեմայից 00:10:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ եռանիշ թվի բաժանման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բաժանում եռանիշ թվի» թեմայից 00:15:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ եռանիշ թվի բաժանման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բաժանում եռանիշ թվի» թեմայից 00:45:00 միջին 32Մ. Առաջադրանքներ եռանիշ թվի բաժանման վերաբերյալ