238 կգ խաղողից ստացվում է \(2\) կգ չամիչ: Որքա՞ն չամիչ կստացվի 2380 կգ խաղողից:
 
blog_wine_uvas.png
Պատասխան՝  կգ: