15708:204 բաժանումը կատարիր անկյունագծով և պատուհաններում տեղադրիր ճիշտ թվերը:
 
_15708|204¯1428¯|i_ii¯0