Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Բաժանում անկյունագծային եղանակով 2Մ.
2. Քանորդի ընտրություն 1Մ.
3. Քանորդի ընտրություն, հնգանիշ թիվ 3Մ.
4. Տրված անգամ (եռանիշ) փոքր բազմանիշ թիվը 4Մ.
5. Անկյունագծով բաժանման առաջին քայլն ու քանորդը 4Մ.
6. Անկյունագծով բաժանման քայլերը 5Մ.