Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Քանորդի արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
2. Քանորդի բանավոր հաշվարկ

Բարդություն հեշտ

2
3. Բազմապատկում և բաժանում

Բարդություն հեշտ

2.5
4. Բազմապատկման և բաժանման ստուգում

Բարդություն հեշտ

3
5. Պնդում բաժանման ստուգման մասին

Բարդություն հեշտ

2
6. Բազմապատկումով ստուգվող հավասարության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
7. Ճիշտ/սխալ բաժանում

Բարդություն միջին

3
8. Թվի և գումարի քանորդ

Բարդություն միջին

4
9. Բազմապատկում և բաժանում սյունակով

Բարդություն միջին

3
10. Տառային արտահայտություններով բաժանում

Բարդություն միջին

3
11. Հավասարություն և դրա ստուգումը

Բարդություն միջին

3.5
12. Տեքստային խնդիր գրիչների մասին

Բարդություն միջին

4
13. Թվի բաժանումը գումարի

Բարդություն միջին

4
14. Բաժանումը ստուգվում է բազմապատկումով

Բարդություն միջին

3
15. Բազմապատկում և հավասարության ստուգում

Բարդություն միջին

3.5
16. Ճիշտ/սխալ բաժանում

Բարդություն բարդ

5
17. Չորս տառ պարունակող հավասարություն

Բարդություն բարդ

6
18. Տառերով և թվերով հավասարություն

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար