\( : \)7\( = \) բաժանումը ճիշտ է, քանի որ ճիշտ է 49\( · \)7\( = \) բազմապատկումը: