Կատարիր բաժանումը՝ 4440\(:\)\((16 + 8)\)
 
1. 16\(+\)8\(=\)
 
2. 4440\(:\)\((\)16 \(+\) 8\()\)\(=\)
 
3. Ստուգում՝
 
1. \(·\) 2. \(=\)4440