Ո՞ր հավասարությամբ է ստուգվում \(d : p = z\) բաժանումը:
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: