25974\(:\)74\(=\)351  ստուգիր բազմապատկման միջոցով:
 
Բազմապատկման փոխարեն դիր՝ *
 
ii74=i