Ո՞ր հավասարությամբ է ստուգվում \(33 : y = q - n\) հավասարությունը:
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: